CÔNG CỤ
Quizizz
01/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Quizizz là một nền tảng trò chơi câu hỏi trực tuyến, giúp giáo viên tạo và tổ chức các bài kiểm tra, bài tập và trò chơi học tập có tính cạnh tranh cao. Học sinh có thể tham gia vào các trò chơi và trả lời các câu hỏi để kiểm tra kiến thức của mình.

Hướng dẫn sử dụng: Giáo viên đăng nhập vào tài khoản Quizizz và tạo một bài kiểm tra mới. Họ thêm các câu hỏi và lựa chọn đáp án cho từng câu hỏi. Sau đó, giáo viên có thể chia sẻ mã trò chơi hoặc liên kết trực tiếp với học sinh để họ tham gia vào trò chơi. Kết quả sẽ xuất hiện ngay lập tức trên trình chiếu của giáo viên.

Sử dụng công cụ

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »