KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Quy định chữ viết tắt trong luận văn, luận án
09/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Thực hiện Quyết định số 4621/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 15/12/2016 của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc kiểm soát và xử lý trùng lắp các sản phẩm học thuật, tất cả luận văn, luận án trước khi bảo vệ phải được kiểm tra tính trùng lắp trên phần mềm Turnitin.

Thời gian qua, một số học viên cao học, nghiên cứu sinh đã cố tình viết tắt tùy ý trong luận văn, luận án nhằm mục đích giảm tỷ lệ trùng lắp khi kiểm tra Turnitin đối với luận văn, luận án. Việc này gây khó khăn cho các thành viên Hội đồng khi đọc luận văn, luận án vì các chữ viết tắt nhiều và tùy tiện, không phổ biến.

Nay nhà trường thông báo về các trường hợp được viết tắt trong luận văn, luận án như sau:

  1. Các thuật ngữ khoa học.
  2. Các thuật ngữ thông dụng, phổ biến có thể tìm thấy chữ viết tắt trên Google.

Các từ thông dụng trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày ví dụ như: NC, PP, BC, LN, CT, CBTT… do học viên, nghiên cứu sinh tự xác lập chữ viết tắt, chưa từng được sử dụng trên các tạp chí quốc tế và tạp chí uy tín trong nước thì không được viết tắt trong luận văn, luận án.

Đề nghị các học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện.

Nguồn: Viện Sau Đại học UEH

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

BÀI KẾ   »