UEH

Phương pháp học tập bậc đại học và các kỹ năng cho TK21

Các em tân sinh viên nên xem tài liệu này để vạch ra cho mình một phương pháp học tập bậc đại học thật hiệu quả.

UEH khuyến khích viết và bảo vệ khóa luận, luận văn, luận án bằng Tiếng Anh

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của người học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo chính thức khuyến khích sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ bằng Tiếng […]