Tin tức
UEH tham gia xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
24/09/2020 Tin tức 0. Bình Luận

Dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ được triển khai trong khoảng thời gian năm 2017 – 2022. Dự án có 45 trường đại học/học viện tham gia, với 06 trường thành viên, bao gồm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Thương mại; Học viện Tài chính. Đầu mối là Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu đến khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam tập trung chuyên sâu cho khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị, kinh doanh trong Mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế – quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs)

(XEM CHI TIẾT)

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »