CÔNG CỤ
Wordwall
06/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Wordwall là nền tảng hỗ trợ tạo ra các game tương tác trong giáo dục như bài tập từ vựng, câu đố ghép hình, trò chơi ghép tranh, và nhiều hoạt động khác, mang đến cho người dùng nhiều hình thức tương tác thú vị và hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng: Sau khi đăng nhập vào tài khoản Wordwall, người dùng tạo hoạt động bằng cách thêm nội dung như từ vựng, hình ảnh, câu hỏi vào các mẫu hoạt động sẵn có. Họ cũng có thể tùy chỉnh các hoạt động theo ý muốn của mình. Sau đó, chia sẻ liên kết hoặc mã QR cho người tham gia và thực hiện hoạt động.

Sử dụng công cụ

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »