Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 01 – Giới thiệu marketing công nghiệp
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này sinh viên sẽ hiểu thị trường tổ chức và marketing dành cho khách hàng tổ chức là gì. Ngoài ra, người học còn phân biệt được sự khác nhau giữa marketing người tiêu dùng và marketing khách hàng tổ chức cũng như phân biệt được các dạng nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »