Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 02 – Tìm hiểu Thị trường Công nghiệp
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Hiểu khách hàng công nghiệp là ai.
– Biết cách phân loại sản phẩm công nghiệp.
– Nắm rõ định hướng mua hàng và các cách mua hàng của khách hàng công nghiệp.
– Hiểu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường công nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »