Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B_Tài liệu học tập
22/08/2021 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Đây là tài liệu phân tích dạng tình huống (Case study) cho một doanh nghiệp cụ thể.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

DOWNLOAD BÀI KẾ   »