Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Giảng Dạy
Bài 1_QTSPM_Các yếu tố chiến lược trong phát triển sản phẩm
12/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài một giới thiệu cho người học biết các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mới cũng như hiểu cách thức nhằm tạo sản phẩm mới cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài này cũng cung cấp cho người học một qui trình cơ bản trong việc phát triển sản phẩm mới tại doanh nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »