Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Giảng Dạy
Bài 2_QTSPM_Qui trình phát triển sản phẩm mới
08/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài hai cung cấp cho người học các bước trong việc phát triển sản phẩm và những công việc cần phải làm để có được một sản phẩm mới.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »