Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 01 – Nhập môn Marketing căn bản
22/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài 1 giới thiệu đến sinh viên quá trình hình thành và phát triển của Marketing, các hoạt động Marketing trong một doanh nghiệp là những hoạt động gì, vai trò và chức năng của nó. Thông qua bài này sinh viên sẽ có một cái nhìn tổng quan về nghề Marketing và có thể sẽ định hướng rõ hơn cho con đường sự nghiệp của mình trong tương lai khi có những dự tính đeo bám nghề nghiệp này…

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »