Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 02 – Môi trường Marketing
21/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Môi trường Marketing bao gồm các yếu tố bên ngoài nhưng có tác động đến chức năng quản trị Marketing, tạo ra cơ hội hoặc đe dọa cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Môi trường Marketing bao gồm môi trường vĩ mô và vi mô sẽ được trình bày trong bài này với nhiều ví dụ minh họa cụ thể và bài tập tình huống.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »