Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 07 – Chiến lược giá
16/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Trong 4 chiến lược thuộc Marketing mix, chiến lược giá được xem rất quan trọng vì chính nó mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, khi định giá sản phẩm, những yếu tố nào trực tiếp tác động đến quá trình đó. Các doanh nghiệp có những phương pháp định giá và chiến lược giá gì để áp dụng trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho chính mình.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »