Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 06 – Chiến lược sản phẩm
17/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị thì có thể bắt tay vào việc thiết lập các chiến lược marketing mix. Khởi đầu bằng chiến lược sản phẩm, các vấn đề cần lưu tâm là thiết kế các dòng sản phẩm và hệ sản phẩm, các chiến lược sản phẩm khác nhau áp dụng được trong thời gian hiện tại là gì, thêm vào đó là các chiến lược khác hỗ trợ như chiến lược giá, phân phối và chiêu thị.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »