Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 09 – Chiến lược chiêu thị
14/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bên cạnh ba chiến lược về sản phẩm, giá và phân phối thì chiến lược chiêu thị đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi mua của khách hàng. Một doanh nghiệp có sản phẩm và giá cả tốt, hệ thống phân phối rộng nhưng không có động thái nào trong việc thúc đẩy mua hàng cũng không thể gọi là thành công. Trong chương này, sinh viên sẽ biết được các hình thức chiêu thị và các loại hình chiêu thị thường được áp dụng tại Việt Nam.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »