Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 10 – Tổ chức hoạt động Marketing
13/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Chương 10 giới thiệu đến các bạn sinh viên cách thức lập, thực hiện và kiểm soát một kế hoạch Marketing, trong đó chú trọng đến việc tổ chức một phòng Marketing như thế nào cho hiệu quả. Các nội dung ở 9 chương trước mà sinh viên được giới thiệu qua sẽ giúp cho việc học chương này một cách thuận lơi.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD