Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Cam kết của thương hiệu với người tiêu dùng
13/10/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Bảo chứng (endorsement) là những tuyên bố tán thành, hoặc thừa nhận về giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm với công chúng. Đây là một trong những công cụ marketing mạnh mẽ giúp người tiêu dùng trong thị trường mục tiêu nhận biết và bị lôi cuốn bởi thương hiệu được bảo chứng. Không giống như “marketing chứng thực” (testimonial) sử dụng những người bình thường nói về sản phẩm và thương hiệu, hoạt động bảo chứng sử dụng những cá nhân, tổ chức… đã được nhận biết bởi thị trường mục tiêu.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »