Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Khám phá thói quen mua sắm của mỗi vùng miền
15/09/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Sự trải dài về địa lý và sự đa dạng, phong phú về văn hóa, lịch sử đã hình thành nên một Việt Nam có nhiều vùng miền khác nhau với những thói quen rất đặc trưng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »