Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Marketing hệ thống bán lẻ – Giờ G đã điểm
15/09/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Từ sức ép cạnh tranh, nhà bán lẻ buộc phải tạo ra lợi thế để tồn tại và phát triển. Làm marketing là một cách thức quan trọng để tạo nên lợi thế đó.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »