Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Nghiêng về thương hiệu
13/10/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Tùy thuộc vào mục đích của mình, các doanh nghiệp sẽ đầu tư quảng cáo về tính năng sản phẩm hay cảm xúc thương hiệu.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »