Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Những thay đổi sắc màu trong năm 2010
01/04/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Những marketer nắm vững nguyên tắc sử dụng màu sắc cho chiến dịch tiếp thị đều hiểu rằng màu sắc là cách tốt nhất để kiểm soát tình cảm và điều khiển dòng chảy cảm xúc của khách hàng tiềm năng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »