Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Thời của thương hiệu nội
01/04/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Chỉ cần gõ cụm từ “người Việt dùng hàng Việt” trên Google, trong 0.52 giây, sẽ cho ra 828.000 kết quả, chứng tỏ quy mô và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào này đối với xã hội và người tiêu dùng. Tám trong số 10 nhãn hiệu phát triển nhanh nhất nửa đầu năm 2009, theo nghiên cứu của TNS là của Việt Nam, cho thấy đây không phải là hô hào suông mà nói lên được rằng, các nhãn hiệu Việt đang rất “thức thời” với chính sách dùng hàng nội địa của chính phủ.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »