Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo
QTMar: Thiết kế bao bì
23/07/2017 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Năm 1985, sự kiêṇ Jack Daniel tung ra kiểu dáng chai rươụ Whiskey hình vuông đươc̣ xem như mốc khởi
đầu của ngành công nghiêp̣ thiết kế bao bì.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »