KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất phát triển virtual event vào danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty TNHH Đồng tiền vàng (Golden Coin Digital) tại thị trường Việt Nam
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài “Đề xuất phát triển Virtual Event vào danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty TNHH Đồng Tiền Vàng (Golden Coin Digital) tại thị trường Việt Nam” được thực hiện trong quãng thời gian từ tháng 08 đến tháng 10 năm 2022.

Bài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu nhu cầu thị trường, xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ vào Virtual Event (Sự kiện ảo/Sự kiện Trực tuyến) và các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm Virtual Event của người dùng tại Việt Nam. Từ đó đề xuất phát triển Virtual Event vào danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty TNHH Đồng Tiền Vàng như một giải pháp Marketing cho Khách hàng và mở rộng tệp Khách hàng, tăng doanh thu cho Công ty cũng như các bước triển khai cụ thể.

Tác giả lựa chọn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, kết hợp với việc kế thừa kết quả nghiên cứu từ hai cơ sở lý thuyết của Geus, Richards & Toepoel (2015) và Kharouf & cộng sự (2020) để tổng hợp và phân tích các dữ liệu liên quan, từ đó đưa ra kết luận và những đề xuất nhằm giải quyết và hiện thực hóa mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố “Tương tác về thể chất” là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm Virtual Event của người dùng tại Việt Nam. Tiếp đến là các yếu tố như “Tương tác về cảm xúc”, “Tương tác có nhận thức”, “Trải nghiệm sự mới mẻ”, và “Tương tác giữa những người tham gia với nhau” là những yếu tố sẽ có mức độ ảnh hưởng cao được cho là có sự tương đồng về mức độ quan trọng. Vì vậy, yếu tố tương tác sẽ là điểm cần được lưu ý và cải thiện nhờ vào sự phát triển và ứng dụng công nghệ vào Virtual Evnet. Nhờ có sự tương tác tốt trong Sự kiện, sẽ kết nối đến cảm xúc và nhận thức của người dùng, cũng như giúp họ cảm nhận được sự mới mẻ, khác biệt mà Sự kiện mang lại so với những sự kiện thông thường khác.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một quy trình tổ chức Virtual Event dựa trên những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cùng một kế hoạch cụ thể để triển khai đề xuất cho Công ty Golden Coin Digital. Từ kế hoạch đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của kế hoạch mang lại.

[pdf-embedder url=”https://sinhvien.dinhtienminh.net/wp-content/uploads/2023/07/de-xuat-phat-trien-virtual-event-vao-danh-muc-san-pham-dich-vu-cua-cong-ty-tnhh-dong-tien-vang-tai-thi-truong-viet-nam.pdf” title=”Xem thêm”]

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »