KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bài đăng cho thuê phòng trong group facebook của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Albus trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Với đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bài đăng cho thuê phòng trong Group Facebook của Công ty TNHH & DV Bất Động Sản Albus Home trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả hy vọng
Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, đầu tiên, tác giả nghiên cứu về bối cảnh thị trường, hành vi khách hàng,… qua hình thức thu thập dữ liệu thứ cấp.

Sau khi xác định được mục tiêu nghiên cứu, cỡ mẫu,… tác giả thực hiện hình thức khảo sát định tính (4 đáp viên) và định lượng (322 người tham gia khảo sát).

Tiếp theo, tác giả thống kê số liệu và chạy data bằng phần mềm SPSS. Sau khi có kết quả, tác giả nhận thấy rằng có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả bài đăng cho thuê đó là nội dung bài đăng và khách hàng liên hệ người cho thuê.

Tác giả kết hợp cả hai yếu tố kết quả nghiên cứu và tình hình thực tại của công ty, tác giả đề xuất giải pháp “Chuyên môn hóa từng nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả bài đăng” với mục đích phân chia quy trình thành các đội có kiến thức chuyên sâu và thực hiện một cách tốt nhất công việc đó, điều này giúp cho bài đăng hiệu quả nhất với một nguồn lực được tối ưu nhất.

Xem thêm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »