ĐIỂM THI
Điểm học phần_PR_MRC.1K46_CT3
31/10/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 04/11/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài sai yêu cầu của GV: -1đ
  • Nghỉ học (không báo email trước đó cho GV) để thảo luận dự án với GV: -1đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »