ĐIỂM THI
Điểm học phần_IMC_CH K32.1_TT3
25/11/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 01/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Không gửi lại bài sau thuyết trình đúng thời hạn: -1đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »