ĐIỂM THI
Điểm học phần_PR_MRC.2K46_ST4
31/10/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 04/11/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Vào lớp muộn: -1đ
  • Đặt sai tên file: -1đ
  • Bài tiểu luận cá nhân làm sai qui định trình bày/qui định hình thức (như yêu cầu đã nêu trong đề).
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC