ĐIỂM THI
Điểm học phần_QTMar_SK1CHK31.2_CCN
06/03/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 09/03/2023.

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »