ĐIỂM THI
Điểm học phần_IMC_CH K32.2_TT2
06/03/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 09/03/2023.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài qua mail: -2đ
  • Không tham gia buổi báo cáo dự án: 0đ
  • Nộp lại bài không đúng deadline: -1đ

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »