ĐIỂM THI
Điểm quá trình_MCB(EN)_AV001
04/11/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 07/11/2023.

Những lỗi trừ điểm:

  • Đặt sai tên file: -1đ.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »