ĐIỂM THI
Điểm học phần_MCB(EN)_AV001
04/11/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 07/11/2023.

Xem bài viết

Những lỗi trừ điểm:

  • Thiếu minh chứng đạo văn, thiếu tài liệu tham khảo.
  • Viết trích nguồn sai quy định.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »