ĐIỂM THI
Điểm TLOTT_MCB_TK0001K49_CT6
20/12/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 23/12/2023. Tất cả các bài vi phạm một trong các qui định sau đây sẽ bị trừ 3 điểm:

Nộp bài qua mail

Qui định trình bày:

 • Trang bìa
 • Tóm tắt tình huống
 • Tóm tắt lý thuyết liên quan đến tình huống
 • Trả lời câu hỏi (8.18, 8.20, 8.21)
 • Tài liệu tham khảo
 • Trang quét đạo văn

Qui định hình thức:

 • Kiểu chữ: Times new roman.
 • Cỡ chữ: 13pts.
 • Cách dòng: 1.5 line, Before and after paragraph: 6 pts.
 • Tỷ lệ đạo văn cho phép tối đa 20% (đính kèm trang cuối của kết quả quét đạo văn vào bài làm).
 • SV không đính kèm trang cuối của kết quả quét đạo văn vào bài làm -1,5 điểm.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »