ĐIỂM THI
Điểm quá trình_MCB_TK0001K49_CT6
20/12/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 23/12/2023. Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài qua mail: -2đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »