KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn
09/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 2. Bình Luận

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

2 bình luận

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »