Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 3 – Nghiên cứu Thị trường Thế giới
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Để học tốt chương này các bạn sinh viên sẽ chia thành nhóm và làm một bài tập tình huống dưới hình thức thực hiện khảo sát thu thập thông tin ngay tại lớp nhằm phục vụ cho việc ra quyết định thâm nhập thị trường của một Tập đoàn nước ngoài. Sau đó các bạn sẽ tìm hiểu các loại hình thông tin cần thu thập và các bước thực hiện trong qui trình NCTT thế giới.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »