Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 4 – Các phương thức thâm nhập Thị trường Thế giới
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau bước Nghiên cứu Thị trường Thế giới (TTTG) ở chương 3, doanh nghiệp gần như đã có quyết định cho việc thâm nhập TTTG. Việc lựa chọn hình thức thâm nhập nào tối ưu nhất cũng là một điều khó bởi nó phụ thuộc vào tiềm lực doanh nghiệp, loại sản phẩm/ dịch vụ và nhiều yếu tố khác. Trong chương 4 này các bạn sinh viên sẽ được trình bày các loại hình thâm nhập TTTG khác nhau từ trong nước lẫn ngoài nước.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »