Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 5 – Chiến lược sản phẩm quốc tế
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Trong bài này, tác giả trình bày những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc triển khai chiến lược sản phẩm tại thị trường nước ngoài. Trong đó, có những vấn đề quan trọng như việc thiết kế bao bì cho sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm và hơn thế nữa việc triển khai một sản phẩm mới ở thị trường nước ngoài có những gì khác biệt so với thị trường nội địa.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »