Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 7 – Chiến lược phân phối quốc tế
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Mục tiêu của chương này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm quốc tế, các kênh phân phối sản phẩm quốc tế, nội dung quản trị hệ thống phân phối quốc tế, thâm nhập vào kênh phân phối ở nước ngoài và phân phối vật chất của sản phẩm quốc tế.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »