Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 8 – Chiến lược chiêu thị quốc tế
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Chiêu thị (xúc tiến) là một nội dung trong các hoạt động marketing quốc tế. Các hoạt động marketing không chỉ nhằm khuếch trương việc bán và phân phối sản phẩm hay dịch vụ mà còn cần phải cung cấp thông tin để dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua sắm. Trong bài này các bạn sinh viên sẽ tìm hiểu các nội dung và công cụ liên quan đến chiến lược chiêu thị quốc tế.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »