Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 1 – Quá trình tiến triển của Marketing
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên đọc bài viết do giảng viên cung cấp và tóm lược ý chính để thấy được quá trình tiến triển của Marketing từ Marketing nội địa đến Marketing toàn cầu.

Nguồn: Massaaki Kotabe & Kristiaan Helsen (2008), Global Marketing Management, 4th edition, Wiley, 13-18.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »