Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 2 – Môi trường Marketing Quốc tế
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

 

Câu hòi 1: Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu địa lý trong hoạt động Marketing quốc tế? Đó là những gì?

Câu hỏi 2: Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu lịch sử một quốc gia trong hoạt động Marketing quốc tế?

Câu hỏi 3: Xu hướng dân số thế giới dịch chuyển từ nông thôn về thành thị, hãy cho biết các chiến lược phân nhánh Marketing là gì?

Câu hỏi 4: Hãy chọn một quốc gia có dân số ổn định và một quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh. Hãy so sánh các yêu cầu mà Marketer cần phải biết ở hai loại thị trường này?

Câu hỏi 5: Máy Fax, điện thoại, tivi, satellite, máy vi tính và Internet đã có những tác động trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Đó là những gì? tại sao?

Câu hỏi 6: Vì sao người làm Marketing quốc tế nên quan tâm đến việc nghiên cứu văn hóa một quốc gia?

Câu hỏi 7: Hãy nêu một vài vấn đề gây ra bởi ngôn ngữ trong hoạt động Marketing nước ngoài? Tại sao?

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »