Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Điểm đầy và vơi của thị trường
01/03/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Cuối năm 2008, khi tin tức về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt nguồn từ Mỹ lan tới Việt Nam thì có nhiều người “bình chân” và cũng có không ít người lo lắng. 2009 quả là một năm đặc biệt với người tiêu dùng Việt Nam khi thị trường phát triển với nhiều mảng tối, sáng lẫn lộn. Nửa ly nước đầy hay vơi tùy thuộc vào vấn đề và sự nhìn nhận của mỗi người, Tạp chí Marketing Việt Nam xin chọn năm điểm “đầy” và ba điểm “vơi” để minh họa cho sự thằng trầm của thị trường tiêu dùng Việt Nam 2009.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »