Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Marketing trong thời đại mới
28/04/2011 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Marketing áp dụng hiện nay đã trở nên lỗi thời hay chính thế giới kinh doanh đang phát triển đến một tầm cao mới phức tạp hơn, khi mà các hoạt động phân phối hay việc tiếp cận thông tin trở nên phổ biến?

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »