Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Cuộc chiến máy tính bảng
01/11/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Thị trường máy tính bảng thế giới nóng lên với sự góp mặt của 2 đại gia Samsung và Toshiba cùng các đối thủ khác.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »