Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Mẫu Báo cáo Nghiên cứu Định tính (Trung tâm Anh ngữ)
25/08/2012 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Các bạn sinh viên có thể tham khảo mẫu viết báo cáo nghiên cứu định tính này để thực hiện cho dự án của mình. Lưu ý vì đây là nghiên cứu định tính nên nội dung các bài báo cáo sẽ hoàn toàn khác cho dù cùng chủ đề do lập luận riêng của bản thân, cũng như dữ liệu thu thập được của mỗi cá nhân không giống nhau. Chúc các bạn thành công.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD