Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 6 – Chiến lược sản phẩm quốc tế
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên đọc tài liệu do giảng viên cung cấp và tóm tắt các ý chính. Sau đó in bài và nộp tại lớp cho giảng viên.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »