Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Marketing Căn bản – Đề số 4 (kèm đáp án)
15/03/2021 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »