CÔNG CỤ
Mentimeter
05/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Mentimeter là một công cụ trình chiếu tương tác giúp tạo câu hỏi, cuộc trưng cầu ý kiến và biểu đồ trực quan. Nền tảng này giúp tăng cường tương tác và thu thập phản hồi thời gian thực.

Hướng dẫn sử dụng: Tạo tài khoản và tạo một trình chiếu mới trên trang web Mentimeter. Sau đó, thêm các câu hỏi, bình chọn hoặc yêu cầu phản hồi từ học sinh. Khi trình chiếu bắt đầu, người dùng truy cập vào Mentimeter bằng cách nhập mã trình chiếu và tham gia bằng cách đưa ra câu trả lời hoặc bình chọn. Kết quả sẽ xuất hiện ngay lập tức trên trình chiếu của người tổ chức.

Sử dụng công cụ

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »