CÔNG CỤ
Miro
04/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Miro là một nền tảng làm việc và hợp tác trực tuyến giúp người dùng tạo ra các bảng trắng ảo để tổ chức thông tin, xây dựng mindmap, vẽ sơ đồ trực tuyến.

Hướng dẫn sử dụng: Sau khi đăng nhập vào tài khoản Miro, người dùng có thể tạo bảng trắng mới và thêm các thành phần như hình ảnh, văn bản, biểu đồ, và khung tư duy. Họ cũng có thể mời người tham gia và cùng nhau làm việc trên bảng trắng, đồng thời thấy những gì cả nhóm đang thực hiện.

Sử dụng công cụ

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »